Traumeterapi forløser traumer og chok – er i Næstved og Roskilde.

Grib chancen for et lykkeligere liv med en blid og kærlig traumeterapi-behandling. En traumebehandling koster 795 kr. Jeg er uddannet certificeret EFTMR traumeterapeut, og du er derfor i kompetente hænder.

Hvordan kan du vide om du er traumatiseret? Hvis du er traumatiseret efter at have været i – eller været vidne til – en ekstremt stressende situation, udviser du måske et væld af symptomer. Måske er du meget urolig med et højt angst niveau og aktiveret alarmberedskab, eller du kan være følelses- og handlemæssigt lammet.

Hvor sidder traumer i kroppen? Har du været udsat for traumer ligger de i nervesystemet og ikke i historien. Nervesystemet reagerer uvilkårligt, og du bliver fysisk anspændt, fordi kroppen er på overarbejde. Du føler dig hudløs og hængt op. De mister overblik og kan ikke finde sammenhæng. Du reagerer voldsommere end andre på de traumer/lignende situationer, som ligger i kroppen.

Find din måde

Den bedste måde til at forløse traumer i din krop og naturligvis at blive behandlet med traumeterapi. Herudover kan du også sørge for rigelig afslapning og ro, som også kan hjælpe kroppen til at give slip på ubehag og forløse det igennem drømme aktivitet om natten. Jo dybere du er i afslapningen, desto mere kan du give slip på traumatiske oplevelser i underbevidstheden.

Med klangmassage kommer du helt dybt ned i afslapning

Hvis du ikke kan huske så meget fra din barndom, kan du være rimelig sikker på at du har traumer med dig. Måske har du oplevet noget, som har været så svært for dig gennem barndommen, at du har været nødt til at fortrænge oplevelserne. Det kan være en ganske sund forsvarsmekanisme at have, da man kan overleve endog svære problemer ved simpelthen at “glemme” dem. På langt sigt er det dog ikke så godt, da kroppen vil begynde at reagere, hvis ikke vi får løst traumerne.

Traumeterapi laver jeg med unge og voksne, som ønsker at ændre egne gamle uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, til stor fordel for ens børn, hvis man har sådanne. Det er nemlig sådan, at når vi forældre rydder op i vores eget rod, hjælper vi automatisk vores børn, og vi kan opleve, at de helt automatisk også får glæde af vores nye tanker og adfærd. Det er en meget blid form for terapi, men alligevel meget udbytterig.

Vores underbevidsthed

Programmer i vores underbevidsthed fylder 95-99% af vores daglige adfærd, aktiviteter og vaner… Negative programmer/overbevisninger bliver indprentet de første syv år af vores liv, via traumer, misforståelser og observation af vores omgivelser. Traumer opstår i samme øjeblik, vi både føler os truet og hjælpeløs, og derfor bliver et lille barn nemt traumatiseret. Jo yngre man er, jo lettere traumatiseres man.

Hvis man fx som spæd overlades til sig selv og sin gråd eller ligger i kuvøse lige efter fødslen, kan det skabe en livslang frygt for at blive forladt med store følger for ens voksne relationer og ens mentale og fysiske sundhed, indtil denne tidlige erindring bliver helbredt. (Jeg blev efterladt på Rigshospitalet efter min fødsel, og jeg har været rædselsslagen for hospitaler, lige indtil jeg fik clearet det i en traumeterapi).

Bestemte sygdomme af bestemte traumer

Geerd Hamer opdagede, gennem mange års intensiv medicinsk forskning, at bestemte sygdomme er forbundet med nogle specifikke traumer. Fx ses Fibromyalgi idag som et muligt resultat af et fysisk traume tidligere i livet. Stofskiftesygdommen Hashimotos har at gøre med at tilsidesætte egne behov. Inden for energipsykologien har man for længst anerkendt forbindelsen mellem sygdom og traumer. EFT og traumeterapi er en måde at opløse traumer på og befri vores energisystem for traumerne. Når traumet først er opløst, kan symptomerne oftest forsvinde.

En traumeterapi hos mig

Traumeterapi hos mig giver dig mulighed for at ændre negative programmer fra traumer og misforståelser. Giver dig en ny chance for at leve dit liv fuldt ud, uden stress, angst og sygdom.

En traumebehandling varer alt fra 1-1½ time. Når du kommer snakker vi kort om din nuværende udfordring og hvilke overbevisninger, som du “kæmper” med. Vi vælger det, som fylder mest hos dig og herfra lukker du øjnene og jeg fører dig tilbage i gamle erindringer, som afspejler lige netop din nuværende overbevisning. Jeg guider dig kærligt og roligt igennem og hele behandlingen er meget rolig og tryg. Du får hjælp af kærlige mennesker i dine gamle erindringer og traumer bliver forløst og glider ud og din nye overbevisning kan trænge igennem og sætte spor i dit liv idag. Når vi først har løst traumet med traumeterapien og ændret erindringerne/billederne, ændrer vi, hvad vi tiltrækker, så vi bliver i stand til at tiltrække positive oplevelser ind i livet. Vi ændrer vores opfattelse i fortiden og de gamle overbevisninger forandres, hvilket tillader kroppen at tilpasse sig med et mere ressourcefyldt syn på verden. Stress forsvinder og immunforsvaret kan heale enhver udfordinger. Min traumeterapi forløser traumer chok misforståelser og jeg findes i både Næstved og Roskilde.

Traumeterapien kan endda hjælpe dig af med din egen kritiske stemme

Uddannelsen til EFTMR traumeterapeut

På min uddannelse til EFTMR traumeterapeut har jeg fået ændret en del overbevisninger. Mest taknemmelig er jeg for, at jeg ikke er bange for sygehuse mere. Hele mit liv har jeg været rædselsslagen for at træde ind på et sygehus. I den pågældende terapi kom jeg helt tilbage til, hvor jeg var to dage gammel og lå alene i kuvøse. En frygtelig utryg oplevelse, som jeg fik ændret i billedet, fik skabt tryghed ved hjælp af min mor og far og en sød sygeplejerske. Det gode ved traumeterapien er netop, at underbevidstheden ikke skelner mellem fantasi og virkelighed, så når jeg har ændret et utrygt billede til et trygt billede – ja så har jeg ændret min overbevisning, og i dag kan jeg godt træde ind på et sygehus, uden at få angstanfald over det.

Og så kom jeg videre

Jeg er så meget taknemmelig – hvor nemt kan det lige være at få et bedre liv? Var det en hård terapi? Ja og nej. Selve terapien var kærlig og rolig, men de oplevelser, som jeg har haft i gennem mit liv og som poppede op – de var hårde og jeg græd, fordi jeg har været så ked af det i de situationer. Bl.a. var min dreng meget, meget syg som 8-årig og jeg tog ikke med ham på sygehuset, trods det faktum, at vi var meget tætte på at miste ham. Noget som jeg ikke tidligere har kunnet tilgive mig selv, men det kan jeg idag. Det “lykkelige” er, at jeg i dag ved, at det ikke var fordi jeg ikke ville tage med ham. Jeg kunne ikke, i kraft af min overbevisning, skabt da jeg var to dage gammel. Traumeterapien blev udført af en af mine med kursister på uddannelse, da vi gennem de mange kurser, øver og lærer udførelsen af traumeterapi på hinanden.

Læs mere om min rejse til at blive EFTMR traumeterapeut

Overbevisninger fra fortiden

Vores overbevisninger er nøglen til vores sundhed og lykke. Når vi taler om arvelige sygdomme, er det formentlig først og fremmest nedarvede tankemønstre, det drejer sig om. Det, vi arver fra vores forældre, er deres forestillinger og følelsesmæssige mønstre. Det er op til os selv at bryde denne kædereaktion af smerte og formidle sunde forestillinger og holdninger videre til vores børn. Børn lærer ikke kun af det, vi siger. De lærer gennem at iagttage, hvad vi gør, og ved at aflæse vores følelser. Så når man træffer bevidste valg, der bygger på kærlighed, frihed og glæde, bevarer man ikke kun sit eget helbred i tiden fremover, men giver også en gave til den næste generation. Udfordringen er, at vi kun er bevidste ca. 5-10% af vores tid.

Her er nogle få eksempler på de mest forekommende negative overbevisninger, der kan opbygges i barndommen og livet:

Livet er en kamp

Jeg er ikke god nok

Jeg skal være fuldkommen for at blive elsket

Jeg må skjule mine følelser

Jeg er nødt til at have kontrol

Jeg er en fiasko

Jeg kan aldrig gøre noget rigtigt

Ingen lægger nogensinde mærke til mig

Alle andres behov går forud for mine egne

Vi bliver bekræftet alle vegne

En hvilken som helst negativ overbevisning bliver en selvopfyldende spådom, og derfor ser vi den “bekræftet” overalt. Vi overbeviser os selv om den og forstærker troen på den. Vi gentager de samme situationer igen og igen, og på den måde gentager familiemønstre sig generation efter generation. En gang ballade i en familie – altid ballade i den familie…

Stress er ikke noget, der overgår os, men noget, vi gør ved os selv. Uforløste chok og traumer kan gøre en meget overfølsom for stress. Alt, hvad der på mindste måde minder os om det oprindelige traume, kan udløse stressreaktionen og oversvømme kroppen med adrenalin og kortikosteroider.

Fortiden er med os hele vejen

Hvordan vi reagerer på en situation, afhænger ikke af, hvad der sker, men hvordan vi tolker det, der sker. Vi er tilbøjelige til at se, hvad vi forventer at se. Hvorfor reagerer mennesker så forskelligt på den samme begivenhed? Fordi de opfatter den gennem forskellige briller. Fortidens traumer giver efterdønninger på vidt forskellige måde, afhængig af ens opvækst.

Negative overbevisninger fra barndommen kan omprogrammeres, når bare vi ved, hvordan vi får adgang til underbevidstheden. Og det er præcis hvad jeg gør i min traumeterapi, som netop forløser traumer og chok, og jeg gør det både i Næstved og Roskilde.