Norske læger mener, at vi står overfor en revolution i sundhedssektoren. Belastende traumer fra barndommen, som svigt og overgreb sætter sig nemlig i kroppen og kan give fysiske sygdomme.

I bogen “Hvordan krænkede børn bliver syge voksne”, dokumenterer norske læger og forskere, hvordan lægernes behandling i højere grad bør have blik for traumers sundhedsskadelige konsekvenser. I stedet for udelukkende at undersøge, hvad patienten fejler, bør sundhedspersonale spørge, hvad er der hændt patienten helt tilbage fra barndommen.

Traumer fra barndommen

Traumer fra barndommen omhandler alle børn, som har været vidner til vold mellem forældre i hjemmet. Det kan også være oplevelser med psykisk og fysisk vold fra en voksen. Det kan være incest og overfald. Og det kan handle om hyppig mobning. Hyppig mobning er for mange børn en daglig begivenhed, og med tanke på, at det også kan medføre fysiske sygdomme som voksen…

Jeg ville også ønske, at politikerne erkendte, hvor meget de kunne spare ved at kanalisere flere midler til at sikre børn en tryg barndom.” Lige nu snakkes der meget, men sker meget lidt. Alt imens lider mange børn. For hver dag børnene lider, skabes større chance for, at gentagende traumer sætter sig fast.

En traumehistorie fra barndommen

En traumehistorie burde være en væsentlig del af enhver sygdomshistorie. Vanskelige og traumatiserende erfaringer ligger til grund for så mange lidelser, fysiske såvel som psykiske. Overbelastning, også i form af omsorgssvigt, forsømmelse og ligegyldighed i barndommen, er en stor og overset risikofaktor i sundhedsvæsnet i dag,” siger forfatterne til bogen “Hvordan krænkede børn bliver syge voksne”. 

Vil du kigge på dine traumer fra barndommen – læs om min traumeterapi

Det er faktisk et folkesundhedsproblem

Bogen fremlagde også dokumentation for, hvor stor indflydelse krænkelser i barndommen har på senere sundhed generelt. Børn med mange krænkelser i barndommen har en større betændelsesprocent i kroppen. Betændelsesrelaterede sygdomme er årsag til over halvdelen af dødsårsagerne på verdensbasis. Derfor anser et stigende antal forskere nu skadelige barndomserfaringer og skadelige levevilkår for at være et folkesundhedsproblem.

Vi er både krop, sind og ånd

Problemet er, at vi har adskilt krop fra sind, argumenterer forfatterne og forklarer i bogens analyser, hvorfor det er afgørende at forstå, også i et sundhedsfagligt perspektiv, at vi er til stede i verden som kroppe, og at alt vi gør og erfarer sker kropsligt. 

”Opretholdelse af det skel, vi i dag har mellem psykisk og somatisk sygdom, kan bidrage til, at patienter med kroniske smerter og psykiske problemer ikke bliver behandlet, som de burde. Når specialister kun vil tage ansvar for ’deres’ fagområde, bliver en persons problemer og liv splittet op i dele. Dele som ikke giver mening hver for sig,”

Vi kan ikke forstå fysisk og psykisk sundhed som adskilte størrelser,” Traumer fra barndommen har stor indflydelse på, hvordan vores voksen liv bliver.

Traumeterapi i børnehøjde

Ud fra forskning om, hvordan traumer fra barndommen kan resultere i fysiske sygdomme, forstår jeg endnu mere, hvor vigtigt et arbejde jeg udfører.

Børn idag har så meget, som har haft gjort dem kede af det, bange, utrygge, chokerede og urolige. Når jeg spørger børnene om, hvor de putter de forskellige følelser hen, svarer de meget forskelligt. En dreng med smerter i halsen, svarer med det samme, at han putter alle følelserne i halsen. En anden med hovedpiner, putter følelserne i hjernen. Mavesmerter indeholder også følelser. Følelser som også i min verden, med mit arbejde, sætter sig som smerter rundt i kroppen.

Børnene kender sig selv utrolig godt. Men de snakker sjældent med nogen om det. Oplevelser / traumer bliver slugt og lagt på lager, indtil barnet lukker sig inde. Ingen forstår barnet, men barnet kan ikke mere. Her kommer jeg ind i billedet, for jeg hjælper barnet med at forløse alle de her traumer, som er blevet lagt på lager i kroppen.

Jeg laver både traumeterapi i børnehøjde med børn. Jeg laver også traumeterapi i mit stress forløb for voksne. Begge forløb er utrolig givende, og jeg er så glad for at jeg kan hjælpe alle de søde mennesker, som søger mig.

Læs mere her om mit SOS forløb for børn, vejen til dit barns trivsel