Angst er den hyppigste form for psykiske lidelse hos børn og unge såvel som hos voksne – og angst og depression er nært beslægtede.

Det skønnes at ca. 15% har risiko for en angst diagnose inden 18 års alderen. Og 80% af voksne med angst debuterer med angst inden de er 18 år. Aldrig har vi haft så stor en forekomst af angst og depression hos børn, unge og voksne.

Hvem får angst?

Det vides ikke med sikkerhed, hvorfor nogen udvikler angst og andre ikke gør. Angst kan arves og indlæres, men angst behøver ikke gå i arv. Ofte kan det være en bestemt situation / hændelse i barnets liv, som udløser angst problemerne:

  • stress
  • mobning
  • skilsmisse
  • flytning
  • skoleskift
  • naturlige livsovergange fra barnealder til teenageår
  • vold i hjemme
  • misbrug

Hvornår bør du søge professionel hjælp for din angst?

Nogle af de børn og unge med angst, som kommer i min klinik, er blevet tvunget afsted af deres forældre. Forældrene kan se, at deres barn har det virkelig skidt, men barnet kan ikke se det. Barnet er nemlig blevet så vant til at leve med angst eller depression, at barnet ikke kender til andet.

Derfor kører jeg også på hjemmebesøg hos forældre til et barn med angst. Og jeg tilbyder, at forældre kan komme i min klinik og få instruktion i hvordan de kan hjælpe deres barn med angst.

Læs mere her om mine hjemmebesøg

Desuden har barnet skabt sig en “tryg” verden, hvor han passer på sig selv. Når du har angst lærer du forskellige måder at undgå nye angstanfald. Du vil gøre alt i verden for at holde angstanfald væk fra dig, fordi det er så voldsom en oplevelse. Derfor kan det være meget svært at overtale dit barn til at få hjælp. Eller overtale dig selv til at få hjælp.

Hvis angsten styrer din hverdag, er det tid til hjælp

Hvis alt i hverdagen går op i at holde angsten væk, så er det sidste udkald for at søge hjælp. Og det kræver rigtig meget mod at søge hjælp, men det går ikke væk af sig selv. Ingen kan få angst til at forsvinde af sig selv. Det kræver professionel hjælp.

Mødres egen angst

Mødres egen angst er afgørende for hendes adfærd, overinvolvering og dermed barnets udviklings miljø og udvikling af angst. Hos forældre med angste forældre har 60% af disse børn også angst. Hos børn med angst har 80% af disse forældre også angst.

Ubehandlet angst

Ubehandlet angst hos børn, unge og voksne kan føre til kronisk angst, forringelse af skolemæssige præstationer, dårlig social tilpasning og senere psykiske lidelser som depression og misbrug. Mange angst plagede er i stand til at bevare en relativ rolig facade udadtil, selvom de oplever psykisk smerte og indre uro / kaos. Børn med angst har svært ved at fungere personligt, socialt og fagligt. Angste børn forstyrrer sjældent og tiltrækker ingen opmærksomhed. De er ofte stille, isolerer sig og gør alt hvad de kan for at leve op til andres forventninger. Der er alle grunde til at sætte effektivt ind over for angst lidelser i barndommen.

Skal du vælge at give dit barn angstmedicin?

Ikke i min verden. Men angst kan være så ødelæggende, at det kan være nødvendigt med medicin. Hos mig og mine børn ville jeg gøre alt i verden for at undgå medicin. Søge alt den professionelle hjælp, som jeg overhovedet ville kunne finde. Angst kan behandles. Der er en årsag til angst, og årsagen går ikke væk af medicin. Medicin dulmer symptomer, men fjerner ikke årsagen – og den skal fjernes i min verden.

Hvilken hjælp skal du søge til behandling af angst?

Jeg vil til hver en tid søge hjælp hos en traumeterapeut eller en EFT-behandler. Begge dele er jeg uddannet i, og selvfølgelig har jeg derfor præferencer indenfor det område. Men det er effektiv behandling og det går direkte ind til roden af årsagen. Jeg har prøvet at gå til psykolog som barn og ung, og for mig virkede det ikke optimalt, at jeg skulle sidde og snakke og snakke problemerne til døde. Angst hos mig går ikke væk af bare at snakke. Jeg skal have effektive redskaber til at komme ind til årsagen af hvorfor angst er kommet. Derfor synes jeg du skal læse mere om min behandling med både traumeterapi og EFT.

Her kan du læse mere om traumeterapi

Her kan du læse mere om EFT

Og på både mit forløb for børn og unge og på mit stress forløb for voksne bruger jeg traumeterapi og EFT.