Dette blogindlæg handler om nye overbevisninger, en underbevidsthed som styrer alt for meget, men også en fantastisk spirituel forvandling fra alle de udfordringer der medfølger i den proces.

Og uden alle de udfordringer i mit liv og alle de omveje var jeg aldrig nået hertil i dag, hvor jeg kan sidde og skrive om en spirituel forvandling. Et blogindlæg som kommer til at ligge på min hjemmeside. Jeg har altid elsket at skrive, men jeg har også haft en overbevisning om, at det bestemt ikke var noget, som jeg kunne finde ud af. Den overbevisning har jeg så lagt på hylden og ud kommer nu opslag til min facebook side, cases og blogindlæg – og med tiden har jeg planer om nogle aviser… Det er ret vildt. For bare et år siden, ville jeg ikke selv have troet på det.

Jeg har lært de vildeste ting de sidste par år af mit liv:

At jeg har en underbevidsthed, som styrer 95% af mit liv – og hvor har det styret, og stadig gør. Det har fuldstændigt slået benene væk under mig, men på den gode måde.

At jeg har sendt alle mine overbevisninger videre til mine børn. Når jeg fx har haft store udfordringer med at give slip og slippe kontrollen med opdragelsen af mine børn – ja så har jeg da givet den videre til mine børn, så nu kæmper min store datter med samme udfordringer ift hendes egne børn og forhold. Heldigvis er hun sådan en sej pige, at hun allerede er gået i gang med at omforme hendes udfordringer. Hun er 28 år og igang – jeg passerede de 50 år, før jeg begyndte at kigge på mig selv. Så stolt af mine børn, men arbejder stadig på at give slip på dem…

At alt er energi og at vi selv er medskabere af vores liv. Så når jeg er blevet sur på alle de andre, så har det absolut intet med dem at gøre, men mine egne tanker og begrænsninger, som har spændt ben for mig.

At min mor ikke har været så slem, som jeg det meste af mit liv har følt. At hun også bare har været et menneske, som var ramt af stress, egne begrænsninger og masser af dårlige beslutninger, fordi hun sjældent tog hensyn til sig selv. Igennem traumeterapier har jeg forvandlet et stramt og dårligt forhold til min mor og jeg har tilgivet – både hende og mig selv – for alt for mange dårlige stunder. Desværre nåede jeg ikke dette, mens hun levede, men det er alligevel rigtig rart for mit sind, og det vilde i traumeterapi er, at man også kan kommunikere med de mennesker, som ikke er her mere. Og hvor har jeg bare fået sat en masse ting i perspektiv sammen med min mor. Jeg er så glad og taknemmelig for nye overbevisninger, en underbevidsthed som ikke styrer alt mere og dermed en spirituel forvandling, som er en kæmpe gevinst for mig og for alle de mennesker, som jeg elsker at hjælpe.

Traumeterapi og EFT er enkel og kan effektivt forandre de overbevisninger, vaner og tanker, som står i vejen for, at vi kan være medskabere af det liv, vi ønsker for os selv og vores børn. Med helt konkrete og praktiske værktøjer kan vi blive bevidste om, hvordan vi kan skabe et lykkeligt liv, og styrke samspillet mellem dit sinds bevidste og underbevidste del og mellem højre og venstre hjernehalvdel. Med traumeterapi og EFT kan du ændre det som står imellem dig og dine muligheder for at udleve dine passioner og potentialer.

“Sjov” med underbevidstheden

Når det bevidste sind tror på noget, som strider mod en “sandhed” som vi tidligere har lært og lagret i underbevidstheden, kommer vores intellektuelle konflikt til udtryk ved, at kroppens muskler svækkes. Traumeterapi og kommunikation med kroppen vha kinesiologi er bare et af flere redskaber til at kommunikere med underbevidstheden. Du tester stærkt på dit navn og svagt på det, du ikke hedder. Det samme gælder for udsagn som, “jeg er god nok” eller “jeg gør mit bedste”. Hvis din underbevidsthed ikke mener det, tester du svagt og din arm bliver slap.

Mange overbevisninger er gift for dit helbred og velbefindende og har omfattende konsekvenser for, hvordan du lever dit liv. Ved at ændre begrænsende overbevisninger åbner du for, at din kraft og dit energifelt kan flyde let og frit. I traumeterapi får du ændret overbevisninger, dermed kommer din underbevidsthed i baggrunden og en mulig spirituel forvandling er under opsejling.

Når jeg har børn i klinikken bruger jeg EFT og kinesiologi. Når jeg har voksne i klinikken bruger jeg traumeterapi, EFT og kinesiologi.

Overbevisninger styrer dit liv

Frygt, tvivl, angst og smerte er med til at holde de tanker og vaner i live, som ikke styrker dit liv og som du glemmer at sætte spørgsmålstegn ved. Det sker, at vi har vænnet os så meget til dem, at vi end ikke er klar over, at de kan ændres, og vi glemmer også at være åbne overfor at tænke, handle og leve anderledes – leve et bedre liv – bare spørg mig. Hvis vi tidligt i livet har været udsat for udsagn fra vores forældre eller andre voksne i vores liv som fx “Du bliver aldrig til noget” eller “du er ikke klog” overfører vi den “sandhed” til vores underbevidsthed som en absolut kendsgerning. Og når vi så får børn, overfører vi selv samme overbevisninger, hvis vi ikke inden da er blevet opmærksomme på det uhensigtsmæssige mønster, der bliver ført videre i generationer.

Sådanne udtalelser programmeres som sandheder, der former adfærd og muligheder livet igennem. Jo tidligere i livet, vi er blevet præsenteret for disse udsagn, jo mere sande er de for os, da bevidstheden i vores tidlige år ikke er så udviklet, at vi kan vurdere dem kritisk. Overbevisninger har vidtrækkende positive og negative konsekvenser.

En overbevisning har stor indflydelse på, hvordan du forholder dig til dig selv, og har vidtrækkende enten positive eller negative konsekvenser. Er du fyldt med negative tanker, er du din egen værste fjende. “Jeg kan ikke finde ud af noget” eller den klassiske offer overbevisning “Jeg kan ikke gøre for det”, “det er ikke min skyld” fungerer som benspænd for dig selv og din balance. Alle overbevisninger, som handler om at se dig selv som et offer eller ude af stand til at ændre dit syn på dig selv, har store konsekvenser for din livskvalitet.

Hjerte eller hjerne

Selv om vi ved med os selv, hvad der er det “rigtige” at gøre, er det ikke altid det vi vælger – og hvorfor egentlig ikke? Fordi vi i underbevidstheden og hver eneste celle i vores krop, lagrer alle vores erfaringer, vaner og overbevisninger fra hele vores liv, specielt vores barndom. Underbevidstheden udgør 95% af vores samlede bevidsthed og vi tænker i omegnen af 60.000 tanker om dagen. De fleste af de tanker er styret af vaner og er ikke altid lige friske og nye. Hver eneste gang du ændrer en begrænsende tanke eller vane, kan din underbevidsthed samarbejde med og styrke din intention.

Positive tanker er vigtige, men når de står alene har de ikke nødvendigvis nogen afgørende betydning. Hvis du fx tænker positivt og visualiserer dem, men ikke oplever nogen effekt, er det fordi din underbevidsthed – og din krop ved andet. Derfor vil du i min klinik få redskaber til faktisk at ændre din underbevidsthed, så det bliver fulde dig, som lever efter de positive tanker. Det er ikke nok at sige til børn, at de skal bare tænke positivt – det kan de godt prøve, men så længe kroppen og underbevidstheden ikke er med, vil det ikke hjælpe det mindste. Sindet er delt op i bevidst og ubevidst, og disse to er afhængige af og forbundne med hinanden, så hvis dine positive tanker ikke styres af kraften fra underbevidsthedens tanker, opstår der ingen effekt.

Samtidig er vi udfordret af vores hjerne, som faktisk er ret doven. Den vil nemlig helst gøre det, som den er vant til. Hvis du således tænker med din hjerne i forskellige situationer, vil din hjerne finde gamle lagrede og lignende oplevelser og så vil den sende besked om at gøre det samme igen – og igen. Din hjerne kører blot de gamle programmer om og om igen. En behandling i min klinik, hvor du ændrer vaner og overbevisninger, kan derfor sammenlignes med at lægge ny software ind på din computer, så den bliver fantastisk og dejlig at lege med.

Vi kan ikke ændre alle de gamle oplevelser, som vi har været igennem, men vi kan ændre perspektivet på de forskellige oplevelser.

Forvandlingen

Efter et forløb med traumeterapi, EFT og kinesiologi vil du være klar til at opnå nyt potentiale for udvikling, den udvikling som findes inde i dig, men er begravet af overbevisninger.
Fx vil du kunne opnå større livsglæde og oplevelse af flow i livet
Fx vil du kunne få reduceret din stress og styrke dit helbred og din vitalitet
Fx vil du kunne komme af med uønskede vaner
Fx vil du kunne styrke din forudsætninger for positive og beslutsomme handlinger
Osv…

Når du bliver bevidst har du en større mulighed for at vælge det til, som du virkelig ønsker. Du vil leve i nuet og ikke hænge dig i fortiden. Du vil opleve en intuition, som kan hjælpe dig i alle sammenhænge af dit liv. Når du ikke lever gennem din underbevidsthed, lever du bevidst og det giver et fuldent og nærværende liv for dig og dem du elsker.

I min uddannelse til traumeterapeut har jeg oplevet en spirituel forvandling gennem en ændring af min underbevidsthed og arbejdet med nye overbevisninger.

Læs mere om en meget enkel metode til at blive fri af blokering i kroppen