Målet med pædagogisk kinesiologi er at reducere stress reaktioner i krop og sind, så barnets basis for at håndtere hverdagen bliver forøget.

Alt i kroppen er baseret på bevægelse. Kredsløbssystemet, fordøjelsessystemet, nervesystemet, bevægelsessystemet, åndedrætssystemet, lymfesystemet. Dertil kommer den kinesiske lære Qi, som strømmer igennem vores krop i bestemte baner, meridianer. Når energierne i de forskellige systemer flyder frit, er hele vores krop i en god balance.

Meget få mennesker idag har en god balance. Alt for mange af os lever med stress og tankemylder. Alt for mange børn lever på kanten af sammenbrud, og her kan pædagogisk kinesiologi hjælpe barnet tilbage i balance.

Jeg er nu starten op på denne uddannelse, efter faktisk at have brugt noget af kinesiologien i mange år med mine egne børn, men også som skolelærer. Jeg er stor tilhænger af ideen om at lave hjernetræning, for jeg har set den kæmpemæssige forskel, som det gør for børnene. Nu tilsætter jeg også muskeltesten for at komme endnu mere i dybden med at kunne afbalancere kroppen.

Kinesiologiens virkemåde

Hver eneste påvirkning af vores krop sender signaler til vores nervesystem. Hele tiden afgøres hvilken reaktionmåde, der er den mest hensigtsmæssige i den givne situation. Signalerne sendes fra krop til hjernen og omvendt i en slags sløjfer. Det hjælper os til at tilpasse os de forandringer, som hele tiden finder sted såvel i kroppen som uden for den.

Kinesiologien er en blid behandling, hvor ubalancer kan finde de sammenhænge, der fx ligger bag problemer med indlæring, lavt selvværd, angst eller endda fysiske smerter. Som et yderst vigtigt supplement til pædagogisk kinesiologi er små fysiske øvelser, som vi også kalder for hjernegymnastik. Lige præcis hjernegymnastik er allerede en aktiv spiller i SOS forløbet.

Pædagogisk kinesiologi kan afhjælpe

  • Problemer med indlæring
  • Manglenede fokus og opmærksomhed
  • Manglende motivation
  • Manglende selvværd og selvtillid
  • Dårlig søvn
  • Manglende tro på sig selv
  • Tankemylder

Vejen til et bedre skole- og børneliv

Undervisningsministeriet godkender pædagogisk kinesiologi som en metode til at hjælpe børn til bedre læringforudsætninger og dermed til et bedre skole- og børneliv. Jeg har specialiseret mig i at hjælpe børn og unge godt videre, og her kommer pædagogisk kinesiologi ind som endnu et meget nyttigt redskab i mit SOS forløb

Måske oplever du at dit barn ikke lærer optimalt som de andre børn. At de faglige skridt ikke er så store. Og jo ældre barnet bliver, jo større bliver gabet til de andre elevers faglige kundskaber. Det kan ikke undgå at påvirke selvværdfølelsen. Mit nye redskab kan være lige netop det, som skal til for at hjælpe med at lære optimalt.

Barnet skal af med sin følelsesmæssige stress, inden det er i stand til at lære effektivt. Det kan pædagogisk kinesiologi.

Læs her om mit SOS forløb, som snart vil blive opdateret med pædagogisk kinesiologi