Dit barn har ret til at gå i en skole, hvor der ikke er mobning – mobning giver lavt selvværd og det ødelægger dit barns trivsel. Alle skoler skal have en handleplan. Den skal træde i kraft i samme øjeblik, som der er mobning i dit barns skole. Ydermere skal skolens plan kunne vise dig, hvem der skal hjælpe, hvis du oplever dit barn blive mobbet. Det er reglerne.

Mobning – hvorfor er det stadig et kæmpe problem?

På trods af, at alle skoler skal have en strategi for at bekæmpe mobning, er der stadig mange børn, som hver dag har ondt i maven, når de skal i skole. Mange børn som efter mobning på sin skole ender med lavt selvværd, ingen trivsel og i værste fald angst. Nye tal viser, at et stort antal forældre vælger en anden skole, hvor der ingen mobning er, og hvor selvværd og trivsel sættes højt. Eller måske bare en anden klasse, med højere trivsel, hvor barnet bedre kan se sig selv.

Når der er mobning i en klasse, skader det alle børnene.

Se dit barns klasse for dig. Der vil sandsynligvis sidde mindst en elev, som bliver mobbet. I hverfald statistisk set. Går dit barn i indskolingen vil halvdelen af børnene opleve at blive drillet, så de bliver kede af det. To eller tre i hver klasse bliver tit kede af det på grund af drillerier. Alligevel oplever omkring halvdelen af børnene, at de voksne ikke handler på det. Mobning på en skole skader børns selvværd og trivsel og det kan sætte ar på sjælen, som viser sig senere i livet.

Hierarkier i klasser

Hvad er det i en klasse, som fodrer den angst, der får nogle børn til at slå, til at skabe intriger, til at sætte andre op imod en enkelt. Børn i dag er afhængige af at tilhøre et fællesskab. Hvis man føler ens plads i fællesskabet trues, stiger angsten for at blive udelukket. Man bliver usikker på, om man er værdig til at være med. Der er mange klasser, hvor denne angst for at være lukket ude, præger hele stemningen i klassen. Børnene er optagede af hvem der er de populære, og hvem man ikke skal regne med. Børnene opbygger hierarkier. Derfor skal man passe på hvem man ikke er sammen med, hvis det skulle have indflydelse på hierarkiet. Vi har oplevet det med vores egne børn i folkeskolen. Og i alle tilfælde med lærere, som ikke formår at skabe et godt miljø for alle børnene.

Egne oplevelser med mobning

Vores rigtige gode venners datter måtte i sin skoletid gemme sig på et toilet for at skærme sig mod mobning. Nogle drenge havde udset hende som mobbeoffer, og det gik voldsomt for sig. Ingen lærere handlede på den voldsomme mobning, som foregik over lang tid. Til sidst kunne pigen ikke mere, og måtte grædende ringe efter sin far, mens hun gemte sig på sit toilet. Faren kom og var selvfølgelig rasende. Hans datter gik ud af den skole samme dag. Denne hændelse er ikke så gammel.

Vores egen dreng, Kristian som jeg har skrevet en del, var også udsat for mobning på hans første skole. Kristian havde et langt sygdomsforløb på Rigshospitalet, da han ellers skulle ha’ gået i 1. klasse, og da han endelig kom tilbage og skulle igang, var det svært at komme ind i drengegruppen. En dreng stod i spidsen med. Han var øverst i hierarkiet og han havde en god portion medfølgere. Trods snakke med skolen endte Kristian med at være problemet, så han skulle snakke med en AKT-lærer. Tænk at vi fandt os i det… I dag forstår jeg det slet ikke. Til sidst blev det så slemt, at jeg måtte hente Kristian fra skole en tirsdag, og her lovede jeg ham, at han aldrig skulle sætte sine ben på den skole mere.

Vigtigt at handle på mobning

Hvert år flytter mange børn skole for at slippe for mobning. Udfordringer er selvfølgelig at man ikke umiddelbart ved hvordan den nye skole er. Det er et sats.

Lyt til dit barn og vær altid opmærksom på dit barns selvværd og trivsel. Stol også på dit barn. Hvis dit barn føler sig mobbet, så er der et problem, der skal løses. Hvis det viser sig, at dit barn er blevet udsat for mobning på sin skole gennem længere tid og selvværd og trivsel er i bund, så nytter det ikke “bare” at skifte skole. Her skal I søge efter hjælp, så jeres barn kan få frigjort sine “traumer”, så problemet ikke følger med til den nye skole. Hvis dit barn har fået lavt selvværd, vil det ikke løse sig kun at flytte skole. Dit barn skal have hjælp til at finde tilbage til sit eget oprindelige jeg, til troen på at han eller hun er god nok. Børn med lavt selvværd har nemlig intet selvværd og det skal bygges op, før det kan blive godt igen.

Her kan jeg hjælpe. Jeg hjælper mange børn videre, efter de har haft mobning inde på livet. Efter fire gange hos mig har de fået selvværd og er glade for at leve livet igen.

Læs mere her om mit forløb for børn og unge