Lille Christian på 10 år har siden corona været plaget af sygdomsangst og tankemylder. Det besværliggør hverdagen og for hver dag, der går på denne måde, bliver det sværere og sværere at være Christian.

Denne her case er også en succes historie. For lille Christian slap sin sygdomsangst, og tankemylder om corona blev afløst af en ny ro. Virkelig livsbekræftende at kunne hjælpe børn til at leve et fuldt og lykkeligt liv. Specielt er mange børn blevet “ødelagt” af corona, og det er i mine øjne overhovedet ikke i orden.

Corona og følgerne for mange børn og unge

Børn og unge blev sendt hjem i isolation bag en computerskærm. For de små børn var mor og far, eller bedsteforældre hjemme. For de lidt større børn betød hjemsendelsen, at de var palle alene hjemme i huset. Unaturligt på alle måder. Børn skal lege og være sociale sammen. Tilbage i skolen var der minestrimler og afspærring. Hyppig håndvask og afstand. Igen unaturligt på alle måder.

Corona og voksnes sygdomsangst og tankemylder

Når voksne bliver bange, bliver børn også bange. Børn kopierer sine forældre, og sygdomsangst og tankemylder for corona bliver modtaget. Voksne kan bedre forstå og komme af med hele det show. Mange børn kan ikke af sig selv komme af med sygdomsangst. De skal have hjælp til det ved at få forløst nogle af de her små traumer, som har sat sig i kroppen.

Christians sygdomsangst ødelagde hans barndom

Christian var decideret bange for at dø. Bange for at alverdens sygdomme skulle slå ham ihjel. Det fyldte ham hele tiden. Han var konstant bange og han kunne ikke sove. Det var grunden til, at hans mor kom til mig med ham. Vi fik klaret Christians sygdomsangst og tankemylder for corona på en gang inklusiv hjemmearbejde.

Sygdomsangsten forsvandt. Christian sagde, på andet trin, helt overrasket over udviklingen, at han slet ikke tænkte på det mere.

Andre områder blev også klaret

Christian er en følsom dreng, som hører efter og opfører sig korrekt i skolen. Derfor bliver han også irritereret, når andre slås og taler grimt i skolen. Samtidig keder han sig. Han synes det er kedeligt at arbejde i bøger og hæfter, men han gør det alligevel.

Alle de områder i skolen har vi også fået vendt og arbejdet med, så Christian bedre kan være i en hverdag, som han ikke altid synes om.

SOS trappen til trivsel blev igen til hjælp for et barn

Sygdomsangst og tankemylder for corona er forsvundet. Christian har fået ro i kroppen. Han kan nu falde i søvn om aftenen, fordi tankerne ikke løber afsted med ham.

Christian har fulgt mit SOS forløb her