Samarbejdsaftale om firmamassage i Næstved indgås hermed mellem:

Mette Knarreborg, Stop og smil
Brinken 38, 4700 Næstved
Tlf. 3028 1158.
stopogsmil@knarreborg.com


Virksomhedens navn:
Adresse, Postnr. By,
Telefonnummer, e-mail
Navn på kontaktperson

Samarbejdsaftale:

§ 1 Aftalen omhandler behandling med massage af virksomhedens ansatte.
§ 2 Der aftales i alt _______ antal behandlinger af hver _______ minutter.
§ 3 Hver behandling koster 445 kroner i Mettes klinik. I virksomheden koster hver behandling 545 kroner. Håndklæde og lagen er inkluderet i prisen.
§ 4 Virksomheden betaler heraf _________ kroner, mens medarbejderen betaler __________kroner.
§ 4a Virksomheden betaler Mette Knarreborg en gang hver den 1. i måneden for de behandlinger, Mette Knarreborg har udført i perioden jævnfør specificeret faktura.

§ 5 Medarbejderen aftaler selv sine tider hos Mette Knarreborg.
§ 5a Udeblivelse fra aftalt tid skal senest meddeles til Mette Knarreborg af medarbejderen inden kl. 8.00 den pågældende behandlingsdag.
§ 5b I tilfælde af udeblivelse uden at have meddelt det rettidigt til behandleren skal Virksomheden betale 100 % af de i § 4 angivne beløb.
§ 6 Behandlingen skal enten foregå i Mette Knarreborgs klinik eller i et lokale indrettet hos virksomheden. Hvis massage foregår i virksomheden, skal mindst 6 medarbejdere have ønsket tid den pågældende dag.
§ 7 Behandlingerne kan foregå i eller udenfor den ansattes normale arbejdstid. Dette aftaler virksomheden selv med sine medarbejdere. Giver virksomheden medarbejdere lov til at gå i arbejdstid inden kl. 14, vil medarbejderen få en længere behandlingstid til samme pris. Jeg støtter god personalepleje.
§ 8 Aftalen påbegyndes _______ og løber som en prøveperiode på 3 måneder frem til _______. I dette tidsrum tilbydes antal:_________ medarbejdere hver ________behandlinger.
§ 9 Aftalen kan opsiges af begge parter med en måneds varsel. Opsigelsen skal være skriftlig.
§ 10 Denne aftale kan forhandles hvert år den dato hvor aftalen er indgået.
§ 11 I tilfælde af misligholdelse finder dansk rets almindelige regler anvendelse.Dato: _______
Dato:______
Behandler:____________________ Virksomhed: ______________________

Jeg glæder mig til vores samarbejdsaftale om firmamassage i Næstved. Jeg vil gøre rigtig meget for at alle medarbejdere får optimal udbytte af hver enkelt massage. Til stor gavn for virksomhed og medarbejder.