Skolen i Vordingborg vender ryggen til grov mobning af en udvalgt pige, og heldigvis resulterer det i et skoleskift for pigen. Hun kommer til mig som en ødelagt pige. Efter et par måneder får hun så meget tro på sig selv og så meget selvværd, at hun ikke vil finde sig i mobning mere. Denne mobning fører til et skoleskift – væk fra Vordingborg og til en privatskole.

Hvorfor eksisterer mobning stadig?

Mobning er helt fra øverste top blevet så alvorlig, at skolen straks skal handle på forældres eller andres udsagn om mobning. Skolen skal lave en handleplan, og inddrage alle involverede i planen. Desværre sker det sjældent, trods loven om at handle. I de værste tilfælde, som her, ignorerer skolen at mobning eksisterer. Lærerne har sågar vendt ryggen til. Pigen er kommet hjem med skrammer og blå mærker, som er blevet vist til skolen, og alligevel har skolen ikke handlet.

Læs mere her om mobning i et tidligere blogindlæg af mig

Mobning ødelægger et barn. I værste fald ødelægger det også barnets voksenliv. Man skal altid handle på mobning. Skolen skal. Forældrene skal. Vil skolen og hele systemet bagved ikke hjælpe dit barn, skal du selv finde den rette hjælp for lige præcis jer.

Et skoleskift – væk fra Vordingborg kommune

Siv følte sig ikke god nok. Hun havde intet tillid til voksne mennesker. Hun mente ikke, at hun havde fortjent at blive behandlet ordentligt. Hun var nærmest begyndt at forstå sine mobbere, fordi intet var godt nok. Så langt nede var hun. På det tidspunkt var et skoleskift slet ikke på tale, for Siv var så langt nede, at hun ikke ville “overlede” et skoleskift.

Her hos mig arbejder vi netop målrettet mod et bedre selvværd. Mod en accept af sig selv, som det fantastiske menneske, som også Siv er. Effektive metoder som virker og som putter tro på sig selv og accept af sig selv ind i kroppen. Stille og roligt fik Siv en ny – bedre opfattelse af sig selv. Derfor blev hun klar sit skoleskift – væk fra Vordingborg og væk fra mobning.

En ny tilværelse

Siv går i dag på en privatskole. Det er ikke altid at privatskoler nødvendigvis gør det meget bedre end folkeskoler, men fordi Siv har fået selvværd, har skoleskiftet været en ny begyndelse for hende. Nissen er derfor ikke flyttet med. Hun har fået nye venner, som hun også leger med efter skole. Alle er søde. Hun føler at alt går så godt. Der er også larm i den nye klasse, men det preller faktisk helt utroligt af på Siv.

Siv har arbejdet konstruktivt og målrettet med alle mine redskaber imellem besøgene hos mig. Derfor er vi nået i mål. Et godt selvværd kommer ikke af sig selv. Det kræver en indsats – og det kræver målrettethed og beslutning om, at det her er vigtigt. Forældrene kan være der og støtte op om arbejdet. Men det er barnet selv, som skal ønske det og arbejde med redskaberne. Det har Siv gjort fantastisk – og idag lever hun en ny tilværelse.

Siv har fulgt mit SOS forløb, du kan læse mere om her