Efter mobning og 8 måneders skolevægring er Morten nu tilbage i skole i Næstved

Efter mobning og 8 måneders skolevægring er Morten nu tilbage i skole i Næstved

Efter mobning og otte måneders skolevægring starter en dreng i 8.klasse i Næstved igen, og første skoledag blev en succes, trods sommerfugle i maven. En dejlig succes historie med et barn og nogle forældre, som har været så motiveret for at arbejde med mine metoder. En stor dreng på snart 14 år er igen startet…

Traumer fra barndommen kan sætte sig som fysiske sygdomme.

Traumer fra barndommen kan sætte sig som fysiske sygdomme.

Norske læger mener, at vi står overfor en revolution i sundhedssektoren. Belastende traumer fra barndommen, som svigt og overgreb sætter sig nemlig i kroppen og kan give fysiske sygdomme. I bogen “Hvordan krænkede børn bliver syge voksne”, dokumenterer norske læger og forskere, hvordan lægernes behandling i højere grad bør have blik for traumers sundhedsskadelige konsekvenser….

At  være ramt af stress

At være ramt af stress

At være ramt af stress er skamfuldt og tabubelagt for de fleste. At være ramt af stress og ude af stand til at passe sit arbejde, daglige gøremål eller være noget for sin familie, kan føles som et stort kontroltab. Alt for mange går rundt med stress for længe uden at tage fat i leder,…