Selvom vold mod egne børn har været strafbart i 26 år, er børn og unge stadig udsat for vold fra deres nærmeste voksne. To gange hver dag er et barn offer for vold fra en far, mor eller stedforælder. Mere end hvert tredje barn får ikke hjælp af kommunen, hverken før eller efter. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår.

Statistik fra det virkelige Danmark

I 2019 og 2020 oplevede 1.550 børn under 18 år, at deres forælder eller stedforælder blev sigtet i en sag om vold mod dem. For fire ud af ti af de børn var der hverken lavet en underretning eller igangsat hjælp og støtte af kommunen i året op til voldsepisoden. 

Kommunen har hverken givet hjælp eller støtte til børnene. Ingen pædagoger eller lærere har lavet underretning på mistrivsel. Hvorfor har de ikke det? Det går galt mange steder i kæden. For få ser børnene, og hvis de gør, er det ikke alle, der bliver underrettet på. Hvis der så bliver underrettet er det ikke alle kommuner, som gør noget ved det. Vold mod børn er alt for udbredt i Danmark. Det burde ikke være sådan med vores pligt til at underrette.

Volden kan være svær at opspore

Sidste år offentliggjorde Børns Vilkår en undersøgelse, hvor hver femte blandt de 1.156 adspurgte elever i 8. klasse svarede, at de inden for det seneste år havde oplevet en eller flere voldsepisoder fra deres forældre eller stedforældre. 41 pct. havde aldrig fortalt nogen om volden.  Børnetelefonen hos Børns Vilkår har over 2000 samtaler med børn om vold hvert år.

Der er brug for hjælp til voldsramte børn

Børn og unge, der bliver udsat for vold, har brug for hjælp. De har behov for, at der er nogen, der får øje på dem. Og de har behov for, at vi som samfund træder til og giver den rette hjælp. Men noget tyder på, at vi ikke er gode nok til at opspore familier, hvor børn udsættes for vold. Og at vi ikke i tilstrækkeligt
omfang yder den hjælp, der er behov for, når et barn oplever, at deres nærmeste omsorgspersoner svigter.

Kommunen handler ikke altid på underretninger

For flere end fire ud af ti børn med vold (43 pct.) har voksne reageret på en bekymring for dem og underrettet kommunen. Men kommunen har ikke iværksat støtte og hjælp til barnet eller familien. Det kan der være mange grunde til. Det rejser naturligt spørgsmålet om, hvorvidt den anmeldte voldsepisode kunne være undgået, hvis kommunen havde iværksat en forebyggende indsats. Det ved vi ikke.

Når kommunen handler går der tit lang tid

Knap seks ud af ti (58 pct.) børn med vold modtager en indsats i året efter den anmeldte voldsepisode. For fire ud af ti (39 pct.) af dem, der modtager en indsats i året efter voldsepisoden, bliver indsatsen iværksat indenfor den første måned. For de børn, der bliver anbragt udenfor hjemmet, bliver knap halvdelen (48 pct.) anbragt, inden der er gået 30 dage fra den anmeldte voldsepisode. For 23 pct. af børnene går der mere end et halvt år, før de bliver anbragt.

Mod skal der til

En 17-årig dreng som gennem sin barndom er blevet truet og slået på fortæller at han først nu har skaffet nok mod til at komme ud med det. Han er blevet smidt ud af sit hus og igennem længere tid har han ikke haft lyst til at leve. Han vil gerne gå på kommunen, men så er han bange for hvad der kan ske med forældrene.

Et barn elsker sine forældre – uanset hvor dårligt forældrene har behandlet barnet. Derfor bør man altid have respekt for at barnet sidder i en klemme, samtidig med at det er nødvendigt at handle.

Børn med vold i min klinik

Generelt kommer børnene med et stort underskud i alt. Ingen selvværd. Ingen lyst til at leve. Ingen lyst til at lege med andre. Trækker sig fra alt og har intet tillid til voksne. Både fordi de er blevet slået, men også fordi de oplever at blive svigtet i skolen, hvor ingen ser det.

Her tegner børnene de mange episoder, hvor de er blevet slået og ydmyget. Vi forløser alle de blokeringer, som har sat sine spor og chok i kroppen og vi arbejder stille og roligt henimod en tro på, at livet er værd at leve. At de også har ret til at være her. At de faktisk er helt unikke og fantastiske, som de er. Det er ikke gjort på en gang. Børnene er meget ødelagte, for langt de fleste børn har ventet på at få hjælp fra kommunen i flere år, og her har de også fået det dårligere. Vent aldrig på hjælp. Tro ikke på at den kommer med det samme, for det gør den sjældent. Du skal handle selv – og nu.

Læs mere her om mit forløb for børn og unge