Når vi anvender den indsigt, som kvanteliv har givet os, kan vi skabe et bedre liv for os selv og vores medmennesker, et liv med ubegrænsede muligheder.

Det er faktisk meget spændende, hvad kvantefysikken kan fortælle os mennesker. Og hvordan vi overhovedet som almindelige mennesker kan forstå kvantefysikken. Jeg stødte på den, da jeg startede min uddannelse til EFTMR traumeterapeut, og jeg kan huske i starten, at jeg tænkte mit, men sagde intet… Nu synes jeg, det er ekstremt interessant, og hver gang jeg har tid, hører og læser jeg om det, mest fra Bruce Lipton, for det kan jeg forstå. Lige nu igang med Intelligente celler og så har jeg hørt “7 spirituelle love der fører til succes”.

Med kvantefysikken fandt man ud af, at alt er energi! Alting er opbygget af atomer, og de byggesten, som atomer og elektroner er opbygget af, er faktisk opbygget af energispiraler. Men du kan ikke se dem. Hvis du tænker på en tyfon over den amerikanske prærie, så er den eneste grund til, at du kan se den, alt det støv, som den hvirvler med op, som gør den synlig for det menneskelige øje.

Vi er energi i et kvanteliv med ubegrænsede muligheder

Vores menneskekrop er også energi, og når vi begynder at forstå os selv som energi, har det en stor indflydelse på, hvordan vi skaber vores liv, hvordan tanker skaber virkeligheden i os. I og med at alt er opbygget af energispiraler, så ved man, at alt svinger med en frekvens. Og i og med at vi alle har en unik DNA, så har vi også en unik bærebølge, så ligesom fingeraftryk har vi alle hver vores frekvens. Det gør jo at tvillinger og mor og spædbarn kan mærke hinanden på tværs af jorden – fordi de netop har samme frekvens. Men da vi alle er opbygget af energi, så er vi også nødt til at opfatte os på den måde, og vi kan justere vores tanker og følelser, med den energi der omgiver os. Det der sker, når du har en tanke, så udsender du en elektromagnetisk bølge og det kan man måle med udstyr, bare ved at holde det rundt omkring kroppen. Det samme med en følelse, det skaber en bølge fra dit hjerte. Så du ender med at sende sådan en elektromagnetisk bølge ud i kroppen for hver tanke og følelse du har, og derfor ender du med at skabe et energifelt, som kan måles. Vores tanker og følelser påvirker vores krop.

Vores tanker påvirker vores krop

Når du har kærlige tanker og du føler dig elsket, så udsender du bølger der er højfrekvente, dvs de har højere energi, derfor føler du dig også bedre tilpas. Når du er i desperation og i sorg, så de bølger du udsender har en lavere frekvens og dermed lavere energi. Det betyder at vi bliver drænet for energi, når vi er kede af det. Du kender sikkert, at når nogen kommer ind i et lokale, også uden at vi kan se deres ansigt, så kan vi mærke, om de er glade eller kede af det. Så hvis man kommer ind i et lokale med et dårligt humør, kan man ødelægge hele stemningen i lokalet. Det er fordi, vi har det her kraftige energifelt omkring os. Dit energifelt går 3½ meter ud fra dig!

Negative tanker påvirker også vores celler, fordi negative tanker ikke svinger harmonisk i kroppen. En uharmonisk bølge sitrer og det er det, vi kan mærke i kroppen som uro, og det påvirker dine celler negativt. Hvis du så fx går ud i skoven, så kan du hjælpe din krop med at komme tilbage i ro, fordi skoven og træerne har meget harmoniske bølger, som kan udjævne vores sitren i kroppen. Skoven er meget kraftig i sin energi, og det kan vi mærke i kroppen, specielt hvis vi er opmærksomme på det. Når vi er sammen med mennesker, vi elsker og som elsker os tilbage, så påvirker det også vores energibølger i en positiv retning, så de negative tanker kommer i baggrund. EFT tapping er også utrolig virksomt – og så er det også utrolig virksomt at kende til at kvanteliv giver ubegrænsede muligheder.

Traume eller negativ oplevelse

Folk der er instillet på dig, har evnen til at mærke dig. Følelser er langt kraftigere end vores tanker. Det er den energi, vi udsender fra vores hjerte, som er den vigtigste. Vi kan øge vores energi, ved at højne vores frekvens. Derfor er det vigtigt, at vi bliver bevidste om, hvad vi tænker og føler. Det er ikke fordi vi skal løbe fra vores negative tanker. Vi bliver jo nødt til at gøre op med os selv om, hvorfor de opstår. Hvad kan vi gøre for at komme udover dem, for ligesom at frigive dem, så vi kan komme videre? For vi kan ikke løbe fra dem, for vi ved at et traume eller en negativ oplevelse, står som en stående bølge i vores energifelt, så grunden til, at der opstår sygdom eller angst i kroppen, er jo når energien ikke kan flyde frit i din krop. Ligesom når du har vand, som står stille – så rådner det.

Når du har et traume som barn kan du ligesom ikke tage hånd om det, fordi du er for lille. Så bliver det liggende og står som en blokade i dig. Og hvis den blokade ikke på et eller andet tidspunkt bliver forløst, kan du ende med, at det udvikler sig til sygdom, hvorfor det vigtigt, at blive bevidst om, hvad vi egentlig indeholder og det er der forskellige øvelser til, at vi kan gøre, sådan at vi kan frigive den her blokering, så energien igen kan flyde frit, og vi kan genskabe vores energifelt. Vi kan fx modtage klangmassage, som netop masserer på celleniveau.

Du kan fx få klangmassage, som beskrevet her

Din underbevidsthed

Din underbevidsthed kan tage information ind meget hurtigere end din hjerne. Og det betyder, at du baserer din beslutninger på et langt større datagrundlag, end når du beslutter med hjertet. Hvis vi vil følge vores hjerne, har den mange retninger, efter hvad den er mest tryg i. Hjertet er mere fast varigt, det har en mere kraftig overbevisning, fordi hjertet evner at skanne det miljø du er i. Du kan leve i sammenhørighed og synkronicitet med dine omgivelser, når du følger dit hjerte. Dit hjerte er altid i nuet.

Hvis du prøver at gøre dig bevidst om det, der sker rundt omkring dig, så sker der det, at underbevidstheden kan sende små informationspakker op til dig, det vil sige, når du clearer din hjerne, så siger underbevidstheden “nu kan hun eller han godt kapere lidt mere” – så nogen gange vågner du op og har lige pludselig løsningen på noget, som du har gået og grublet over et stykke tid, og det skal du stole på, for din underbevidsthed har jo arbejdet på den løsning hele dit liv, det har din hjerne ikke. Underbevidstheden evner at frigive information til dig, når du er klar, og det vil sige, når du har ro i hjernen. Det er når du stilner din hjerne, at du evner at få informationer fra dit indre.

Måske bliver man nu helt nervøs for de tanker man kan have. Men det skal man lade vær med. Vi skal hellere øve os i at fokusere på det, vi gerne vil have. Der er selvfølgelig budskaber i tanker. Hvis tanken fx siger, jeg ser heller aldrig den veninde mere, så er det jo en indikering på, at du gerne vil se hende, og så skal du istedet gøre noget aktivt. Ringe til hende eller gøre noget andet aktivt for at komme til at se hende igen. Du skal ikke blive hængende i de tanker, som ikke løser noget eller ikke skaber det du ønsker. Tænk istedet – “aj hvor jeg glæder mig til at se hende”. Så du underbygger dine tanker, på det du gerne vil.

Mange af os er bundet ind i at holde fast i bekymringer, eller kan hurtigt blive irriteret i trafikken eller køen i Netto. Hvordan kan det være, at det er så svært for os at få skabt forandringer? Det er som om, at vi hænger fast i det, som vi er trygge ved. Vi er egentlig bygget til at bruge mindst mulig energi – og ud fra det, er det nemmeste at blive i “det kendte”. Hjernen vil helst gøre det, som den kender fra tidligere og som den er vant til, så den hiver gamle kendte oplevelser frem til nye lignende, og derfor evner vi ikke altid at gøre nyt. Ethvert øjeblik er jo et nyt øjeblik, men det er vores hjerne ikke helt skabt til, hjernen trækker hele tiden på gamle informationer, for at gøre mindst muligt. Vi skal helst begynde at se vores oplevelser som helt nye, så vi ikke bliver til slaver af fortiden. Og derfor er det vigtigt, at vi bliver bevidste om, hvad vi tænker og føler. Kan se vores medmennesker og forskellige situationer med nye øjne?

Bevidshed

Hvad kan vi så gøre for at beskytte os selv og holde vores energi ren og høj? Vi er for det første nødt til at forstå, at vores bevidsthed skaber. Man kan så dyrke forskellige ting, som vedligeholder ens energifelt, fx mindfullness eller yoga. Positivt er det, at vi kan påvirke vores liv i den retning, som vi ønsker vores liv skal tage. Så har vi mange negative tanker, så skal vi tage hånd om dem, for hvis det er over en længere periode, vil det ikke være godt for os. Jo mere bevidste vi bliver, jo bedre bliver vi til at skabe det liv, som vi gerne vil have. Når du viser dig selv, at du elsker dig selv, vil det også være det, som du modtager fra andre. Når du møder glæde, vil du mærke glæde. Men hvis du ikke selv indeholder glæde, vil du ikke mærke den selvom du møder den. Hvis ikke du indeholder glæde, kan andre ikke give dig en permanent følelse af glæde. Derfor skal vi opbygge glæden ved os selv, og det gør vi ved at gøre det, vi holder af og rose os selv, for den vi er, og stoppe med at kritisere os selv. Alt den kritik vi har inde i os selv, den skal vi slippe, den gør intet godt for os. Gør ting du elsker! Vi kan ikke gå og vente på, at andre skal gøre os glade og elskelige. Vi skal jo heller ikke være afhængige af alle andre. Vi skal starte med at skabe det i os selv, for så vil vi også møde det. Nelson Mandela havde ikke vrede i sin krop, og derfor responderede han overhovedet ikke på den i hele sit liv. Er vildt imponeret over hvordan han kunne møde alle med kærlighed og anerkendelse, efter alt han blev udsat for. Han var helt sikkert bevidst om kvanteliv og sammenhængen med de ubegrænsede muligheder.

Når jeg møder nogen, som gør mig vred, tænker jeg idag: “tak fordi du viser mig, at jeg har vrede i min krop, det skal jeg have gjort noget ved, for det ved jeg vil skade mig over tid”. Så kan jeg gøre nogle øvelser, som gør at jeg slipper vreden. Og jeg har haft meget vrede i min krop i mit liv, for jeg har været en af de her stille piger, som bare tager imod og putter på lager i kroppen. Så kan jeg håbe på, at næste gang jeg møder det samme, vil jeg ikke agere på det – og hvis jeg gør, må jeg igang igen med mine øvelser.

Vi skal øve os i at leve meget mere bevidst. Livet skabes indefra og ud. Det vi indeholder, er det vi møder. Det er ikke tilfældigt, hvad der foregår. Den energi du indeholder, er den energi du vil møde i andre. Det du fokuserer på, er det du vil få, derfor skal vi fokusere på de ting, som vi gerne vil opnå. Ønsker vi et kærligt liv med vores familie og andre, er det det, som vi skal fokusere på. Du går jo mod det, som du fokuserer på. Når vi lærer at stå selv, så står vi også meget bedre sammen med andre. Tænk hvordan vi med den viden, kan skabe et meget bedre liv for os selv, men også for vores børn…

At blive bevidst om kvanteliv giver os ubegrænsede muligheder i vores liv