Syv meget vigtige ord for at vi kan leve et godt og optimalt liv med ro i kroppen. “Jeg er god nok, som jeg er” hænger sammen med vores selvværd. For lille Marie er det blevet en vigtig sætning, som hun hver dag arbejder med. Hun fik nemlig overtrådt sine grænser konstant. Hun var bange for alt for mange ting. Hun havde mistet tilliden til voksne mennesker. Mistet tilliden til at andre kunne opføre sig ordentligt overfor hende. Og så oplever hun at blive fravalgt af sin far.

“Jeg er god nok, som jeg er” Dit selvværd

Mange af de børn som kommer hos mig, synes ikke selv at de er gode nok, som de er. Derfor skal de hele tiden overpræstere og andre mennesker får lov til at behandle dem dårligt. Det bliver til et hårdt liv og en svær hverdag, og lige pludselig bukker kroppen under. Kroppen siger fra – enten med stress eller angst.

Når grænser overtrædes

Marie var vant til, at klassekammeraterne kunne behandle hende skidt. At de kunne grine af hende. Tale ned til hende. Gå forbi hende og egentlig bare glemme hende. Marie observerer også voksne i skolen, og hun mærker tydeligt, om hun kan regne med dem eller ikke. Voksne mennesker som overhører Maries behov, og istedet kræver at hun gør noget, som hun virkelig ikke kan. Derved mister et barn tilliden til voksne mennesker. Samme barn bliver så vant til at klare sig selv. I konflikter med andre børn bliver vreden vendt indad og hober sig op. “Jeg er god nok, som jeg er” er vigtigt for dit selvværd og for at komme ud af sin rolle, hvor grænser konstant overtrædes.

SOS forløb for Marie

Over fire gange har Marie arbejdet med forskellige udfordringer, som hver for sig og sammen handler om at tro på sig selv. At vide at “jeg er god nok, som jeg er” og mit selvværd er godt. Episoder som har skabt blokeringer i Maries krop er blevet forløst, og samtidig er hjernehalvdele blevet trænet og positive bekræftelser er blevet udviklet og fylder nu hele Maries værelse. Maries har fået det meget bedre. Hun oplever en større ro i kroppen og hun har fået en større tro på sine egne evner. Der er stadig ting, som Maries har svært ved, og sådan er Maries. Her er det de voksnes job at respektere Maries grænser.

Mie har fulgt SOS forløbet her