Lavt selvværd kan komme til udtryk på mange forskellige måder – de stille piger – de udadreagerende drenge – begge dele børn, som skriger på hjælp på hver sin måde – med forældre som er i sine syv sind, for de vil så gerne hjælpe, og de aner ikke hvad de skal gøre. Behandling af lavt selvværd kan gøres på mange måder. I min klinik arbejder vi effektivt og hurtigt, så I forældre vil opleve en hurtig forbedring.

Jeg sammenligner min lille Bella hund med børn. Bella kan ikke lide skæld ud, hun kan ikke lide dårlige vibrationer omkring sig og hun kan heller ikke lide larm. Det er aller første skridt på vej mod et bedre selvværd. Børn er på samme måde.
Tag dit barn alvorligt. Hvis hun fortæller om noget, der gør hende ked af det, så er det alvorligt og må aldrig nedprioriteres. Altid handle med samme. Vi er vores børns advokater.

Gode ideer til at styrke dit barns selvværd

Fra i dag begynder du at dyrke dine styrker. Kan du lide at skrive historier, kan du faktisk (måske med lidt hjælp) skrive en hel bog. Meld dig til skrivekurser og bliv hele tiden dygtigere til noget, som du allerede er dygtig til. Det handler om at gøre mere af det, som du er god til. Og det kan være svært, hvis det stritter imod det almindelige anerkendte i skolen, men der må du som forældre støtte op om dit barn og sige, at det her går vi med. Det er tit de kreative børn, som stritter ud, men der er masser af muligheder for at dyrke kreativiteten i fritiden.

Alle de tanker

Mange børn har store udfordringer med sine tanker om sig selv. Og ikke nok med det, så er de også bange for hvad de andre tænker, og så er en lavine af lavt selvværd startet. Der skal arbejdes med tanker og for at nye tanker kan komme helt ind under huden på dit barn, skal tanker og krop samarbejde og det kan gøres på forskellige måder, hvor du fx siger “jeg kan altså gode lidt mig selv som jeg er” mens der laves krydskravl.

Behandling af lavt selvværd

I dag forebygger man sjældent. I stedet går det rigtig galt, og først når det er gået endnu mere galt, efter forældre har forsøgt at råbe op i lang tid, begynder der at ske noget. Det er typisk en proces, som er langsommelig – og alt i mens får dit barn det værre og værre.

Det aller første du selv kan gøre, er at lave nogle helt simple og enkle “test” med dit barn. Lad dit barn tegne 8-taller i det uendelige på langs på et stykke papir. Hvis dit barn uden problemer tegner i samme retning, er det et godt tegn. Lad derefter dit barn lave 8-taller i luften. Først med den ene hånd og dernæst anden hånd. Er det også legende let, så er det fint. Herefter kan du bede dit barn om at lave krydskravl i et halvt minuts tid. Laves alle de her øvelser helt uden problemer, er det tegn på at begge hjernehalvdele arbejder ligeligt sammen, hvilket også er nødvendigt for at lære optimalt. Kan dit barn ikke udføre de her opgaver – så er dit barn på konsekvent overarbejde, og det tærer gevaldigt på selvværd.

Hjernehalvdelenes vigtige arbejde

Hver hjernehalvdel styrer og kontrollerer en kropsside. Hjernen følger et krydsmønster, sådan at hver side af kroppen kommunikerer med den overfor liggende hjernehalvdel. Vi har den logiske hjernehalvdel og den gestaltorienterede hjernehalvdel. Børn med en dominant brug af logik-halvdelen er tilbøjelige til at få mere positiv anerkendelse i vores skolesystem og børn med en dominant brug af gestalt-halvdelen får mindre positiv anerkendelse i skolen. Så enten er man heldig eller også er man langt fra. Ingen positiv anerkendelse resulterer ofte i lavt selvværd. Børnene oplever at det som de er dygtige til, ikke er noget værd, og derfor gør de mindre af det, og mere af det som er svært. Det giver ikke selvværd. Det giver stress og hermed er begyndelsen på et langt og hårdt skoleliv.

Når børn og unge kommer hos mig, tester jeg aller først om hjernen arbejder sammen, for det gør den typisk ikke – og så er der heldigvis flere integrerede opgaver vi kan lave. Vi skal have en hjerne, som arbejder sammen. Behandling af lavt selvværd hænger rigtig meget sammen med om børnenes hjernehalvdele arbejder sammen.

Dyrk altid styrkesiderne

Du skal altid lade dit barn dyrke sine styrker, også selvom det ikke anerkendes i skolen. Elsker dit barn at tegne, dyrk det. Elsker dit barn at spille guitar, dyrk det. Kan hun sidde i timevis og stirre ud i luften, så er det vigtigt osv. Behandling af angst tager meget udgangspunkt i at lade dit barn dyrke sine styrker og selv mærke udviklingen i hele tiden at blive dygtigere og dygtigere

Læs mere på min side om børn med angst og lavt selvværd

Et stigende antal af diagnosticerede børn

Måske er det uoverensstemmelsen mellem undervisningsmetoder og elevernes læringsprofiler, der er en af årsagerne til det stigende antal af diagnoser. Hvis du har studeret vores hjernehalvdele og vores forskellige måder at indtage viden på, vil du vide, at vi lærer meget forskelligt og det tages der sjældent hensyn til, med det resultat at vi ser mange stressede børn, som ikke kan leve op til umulige krav. Børnene bliver presset, når de skal præstere noget, som de ingen chancer har for at efterleve. For andre kan det være traumer, der ligger bag. Traumer kan også vise sig på mange måder, men helt sikker kan du være på, at der er stress i kroppen og så er det svært at møde nogen med ro og balance, for det findes ikke. Så igen – behandling af angst skal tages i betragtning fra mange synsvinkler.
I min klinik arbejder vi også med at forløse gamle traumer, så kroppen bliver lettere og mere modtagelig for læring og leg.