Tænk over, hvor meget vi italesætter det gode i at tænke, være kloge og fagligt dygtige. Skolen fodrer hovedet dagen lang og de fag, hvor der arbejdes kreativt, bliver mere og mere nedprioriteret. Må man være god til noget, der ikke er på skoleskemaet? Ja for pokker! Vi skal alle blive meget bedre til at rose vores børn for at gøre noget andet og godt for os selv og vores medmennesker. Synge, løbe, lege, spille, arrangere filmaftener, være en god ven eller søster. Der er så meget andet end skole – og vi skal blive bedre til at vælge andet til, så børn idag ikke kun roses for at være god i skolen.

Skoletræthed påvirker børns udvikling i skolen. Et problem der påvirker mange familier i dag, hvor den daglige dynamik og hverdagslivet kan være meget krævende for børn. Samtidig lægger skolen er stort pres børn, med gentagende flere og højere krav og flere timer på skoleskemaet.

Skoletræthed er et alvorligt problem, som man bør handle på, da vi ikke kommer udenom, at uddannelse er en vigtig del for at skabe et godt voksenliv. Skoletræthed kan være en vanskelig betingelse at identificere og her kan jeg også være behjælpelig.